หมาร้องไห้

จะเจอหมามั้ย? ถ้ามีศูนย์กลางข้อมูล "หมาหาย/หมาหลง"
จะเจอหมามั้ย? ถ้าแยก "หมาหาย/หมาหลง" ออกเป็นจังหวัดและอำเภอ

"หมาร้องไห้" ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยหมา

24 หมาหายล่าสุด

ขอนแก่น
สระบุรี
เชียงราย
เชียงราย

24 หมาหลงล่าสุด

เชียงใหม่